Chương Trình Tiếng Anh

tại Chi Nhánh 1

"Kiến thức vững, kết quả cao, môi trường thân thiện". Đó là 3 tiêu chí chúng tôi luôn nhắm tới khi chiêu sinh lớp mới.

Hàng tháng, chúng tôi chiêu sinh các lớp luyện thi chứng chỉ trong nước và quốc tế ở mọi cấp độ. Chương trình học của chúng tôi được thiết kế kỹ lưỡng nhằm đáp ứng nhu cầu và trình độ của nhiều đối tượng khác nhau. Xin tìm hiểu thêm về một số chương trình tiêu biểu hiện có dưới đây tại Chi Nhánh 1.

1/4

NEW!!!

  • w-facebook
  • w-tbird
  • w-googleplus
Toeic 300

Three complete Practice Tests include TOEIC test-style answer sheets for diagnosis and assessment. 1000+ practice items reflect the format and content of the TOEIC test. Language Strategies and Test Strategies in each section help learners to focus on skills and set goals. Highlighted Test Taking Tips provide grammatical explanations plus links to specific exercises for immediate help and reinforcement. New Grammar Tips and Vocabulary Tips

Go to link