top of page
iBT Listening 30

iBT Listening 30

iBT Reading 45

iBT Reading 45

IBT 60 Listening

IBT 60 Listening

iBT Reading 80

iBT Reading 80

iBT TOEFL TẠI CHI NHÁNH 1

Các lớp iBT TOEFL tại Chi nhánh 1 được thiết kế phù hợp về thời lượng và cấp độ nhằm đảm bảo kết quả tối ưu cho học viên. Phòng học trang bị máy lạnh, máy chiếu và hệ thống âm thanh chât lương cao. Khi ghi danh, học viên được hỗ trợ 100% giá bìa sách và một tài khoản thực hành online. Ngoài ra, kỳ kiểm tra cuối khóa sẽ được tổ chức ngay trong phòng thi chính thức của ETS.Xin nhấn vào các hình dưới đây để tìm hiểu về khung chương trình của chúng tôi.

iBT 30

iBT 45

iBT 60

iBT 80

bottom of page