top of page

Để đăng ký giảng dạy tại Trung tâm Ngoại ngữ Đại học Sư phạm, Thầy/Cô vui lòng:

 

-   Hoàn chỉnh Phiếu đăng kí giảng dạy dưới đây

-   Nộp kèm Bằng cử nhân tiếng Anh hệ chính quy từ loại Khá trở lên (điều kiện bắt buộc) ( xin gửi file.pdf)

-   Nộp kèm một trong các chứng nhận sau: IELTS từ 7.0 điểm trở lên hoặc TOEFL iBT từ  94 điểm trở lên hoặc FCE từ 80 điểm trở lên hoặc CAE từ 60 điểm trở lên (điều kiện bắt buộc) ( xin gửi file.pdf)

-   Nộp kèm Bằng thạc sỹ (nếu có) (xin gửi file.pdf)

-    Nộp kèm một hình thẻ 3x4 và một ảnh chụp thường ngày (xin gửi file .jpg)

-   Đóng gói tất cả thành file.zip/.rar, đặt tên file là “Họ tên đầy đủ” của Thầy/Cô và gửi về địa chỉ flc@hcmup.edu.vn với tiêu đề “Đăng kí dự tuyển giảng viên tiếng Anh”.

 

Trung tâm sẽ mời Thầy/Cô dự phỏng vấn nếu hồ sơ của Thầy/Cô đạt yêu cầu. Xin cám ơn.

bottom of page