top of page
Ielts 3+

Ielts 3+

Ielts Listening 4+

Ielts Listening 4+

Ielts 5

Ielts 5

Ielts 6

Ielts 6

IELTS TẠI CHI NHÁNH 1

Các lớp IELTS tại Chi nhánh 1 được thiết kế phù hợp về thời lượng và cấp độ nhằm đảm bảo kết quả tối ưu cho học viên. Phòng học trang bị máy lạnh, máy chiếu và hệ thống âm thanh chât lương cao. Khi ghi danh, học viên được hỗ trợ 100% giá bìa sách và một tài khoản thực hành online. Học viên của chi nhánh có thể đăng ký thi IELTS quốc tế ngay tại chi nhánh vào cuối khóa học.Xin nhấn vào các hình dưới đây để tìm hiểu về khung chương trình của chúng tôi.

IELTS 3

IELTS 4

IELTS 5

IELTS 6

bottom of page