top of page
Toeic 300

Toeic 300

Toeic 450

Toeic 450

Toeic 600

Toeic 600

Toeic Intensive

Toeic Intensive

TOEIC TẠI CHI NHÁNH 1

Các lớp TOEIC tại Chi nhánh 1 được thiết kế phù hợp về thời lượng và cấp độ nhằm đảm bảo kết quả tối ưu cho học viên. Phòng học trang bị máy lạnh, máy chiếu và hệ thống âm thanh chât lương cao. Khi ghi danh, học viên được hỗ trợ 100% giá bìa sách và một tài khoản thực hành online. Ngoài ra, kỳ kiểm tra cuối khóa sẽ được tổ chức ngay trong phòng thi chính thức của ETS.Xin nhấn vào các hình dưới đây để tìm hiểu về khung chương trình của chúng tôi.

TOEIC 300

TOEIC 450

TOEIC 600

LT TOEIC

bottom of page