top of page

BÀI TẬP DÙNG THỬ

Dưới đây là một số bài tập trong chương trình dạy tại Chi Nhánh 1 mà bạn có thể dùng thử.

 

 

 

Học viên ghi danh tại chi nhánh được cung cấp enrolment key để sử dụng toàn bộ các bài tập trực tuyến cho cấp độ lớp bạn theo học.

bottom of page