top of page

IELTS CHI NHÁNH 1

english_unlimited.jpg

english_unlimited.jpg

Ielts Listening 4+

Ielts Listening 4+

Ielts 5

Ielts 5

Ielts 6

Ielts 6

IELTS - CHỌN LỰA ĐÚNG ĐẮN CHO SINH VIÊN-HỌC SINH DU HỌC VÀ NGƯỜI ĐỊNH CƯ KHẮP THẾ GIỚI 

Trong năm vừa qua đã có hơn 2 triệu lượt thi IELTS (the international English language testing system) trên khắp thế giới.

 

IELTS đánh giá tất cả kỹ năng tiếng Anh của bạn, và được thiết kế nhằm phản ánh chính xác cách bạn sử dụng tiếng Anh ở tất cả mọi lĩnh vực đời sống.

 

Được thiết kế bởi những chuyên gia Anh ngữ hàng đầu thế giới, IELTS được công nhận bởi hơn 8.000 cơ quan và tổ chức toàn cầu.

 

Bạn hãy nhấn vào các link sau để tìm biết thêm về bài thi năng lực tiếng Anh phổ biến nhất thế giới này:

 

- Dạng thức và điểm số bài thi IELTS

- Ai công nhận IELTS?

- So sánh điểm giữa IELTS và TOEFL iBT

- Bảng quy đổi điểm IELTS

 

bottom of page