Hoặc gửi e-mail cho chúng tôi dưới đây:

 

Chương Trình Tiếng Anh Quốc Tế Chi Nhánh 1

Toeic 300

Toeic 300

Toeic 450

Toeic 450

Toeic 600

Toeic 600

Toeic Intensive

Toeic Intensive

Ielts 3+

Ielts 3+

Ielts Listening 4+

Ielts Listening 4+

Ielts 5

Ielts 5

Ielts 6

Ielts 6

iBT Listening 30

iBT Listening 30

iBT Reading 45

iBT Reading 45

IBT 60 Listening

IBT 60 Listening

iBT Reading 80

iBT Reading 80

  • w-facebook
  • w-tbird
  • w-googleplus
Toeic Intensive

12 Toeic complete tests with intensive skill focus

Go to link