Chương Trình Tiếng Anh

tại Chi Nhánh 1

"Kiến thức vững, kết quả cao, môi trường thân thiện". Đó là 3 tiêu chí chúng tôi luôn nhắm tới khi chiêu sinh lớp mới.

Hàng tháng, chúng tôi chiêu sinh các lớp luyện thi chứng chỉ trong nước và quốc tế ở mọi cấp độ. Chương trình học của chúng tôi được thiết kế kỹ lưỡng nhằm đáp ứng nhu cầu và trình độ của nhiều đối tượng khác nhau. Xin tìm hiểu thêm về một số chương trình tiêu biểu hiện có dưới đây tại Chi Nhánh 1.

1/4

NEW!!!

  • w-facebook
  • w-tbird
  • w-googleplus
Ielts 6

Complete IELTS combines the very best in contemporary classroom practice with stimulating topics aimed at young adults wanting to study at university. The Student's Book contains 8 topic-based units with stimulating speaking activities, a language reference, grammar and vocabulary explanations and examples, to ensure that students gain skills practice for each of the four papers of the IELTS test.

Go to link