Chương Trình Tiếng Anh

tại Chi Nhánh 1

"Kiến thức vững, kết quả cao, môi trường thân thiện". Đó là 3 tiêu chí chúng tôi luôn nhắm tới khi chiêu sinh lớp mới.

Hàng tháng, chúng tôi chiêu sinh các lớp luyện thi chứng chỉ trong nước và quốc tế ở mọi cấp độ. Chương trình học của chúng tôi được thiết kế kỹ lưỡng nhằm đáp ứng nhu cầu và trình độ của nhiều đối tượng khác nhau. Xin tìm hiểu thêm về một số chương trình tiêu biểu hiện có dưới đây tại Chi Nhánh 1.

1/4

NEW!!!

  • w-facebook
  • w-tbird
  • w-googleplus
Ielts Listening 4+

A lower-level exam practice book designed to improve the level of students who plan to take the IELTS test in the future. Collins Get Ready for IELTS Listening is the perfect book for lower level learners who want to develop the necessary skills to perform effectively on the IELTS Listening test. Perfect for self-study, the series follows a guided-learning approach that gives students access to a full answer key with model answers.

Go to link