Chương Trình Tiếng Anh

tại Chi Nhánh 1

"Kiến thức vững, kết quả cao, môi trường thân thiện". Đó là 3 tiêu chí chúng tôi luôn nhắm tới khi chiêu sinh lớp mới.

Hàng tháng, chúng tôi chiêu sinh các lớp luyện thi chứng chỉ trong nước và quốc tế ở mọi cấp độ. Chương trình học của chúng tôi được thiết kế kỹ lưỡng nhằm đáp ứng nhu cầu và trình độ của nhiều đối tượng khác nhau. Xin tìm hiểu thêm về một số chương trình tiêu biểu hiện có dưới đây tại Chi Nhánh 1.

1/4

NEW!!!

  • w-facebook
  • w-tbird
  • w-googleplus
iBT Listening 30

TOEFL iBT Activator is designed to develop reading, listening, speaking, writing and grammar skills for students who want to improve their score on the TOEFL iBT. The series offers a wide range of English proficiency skills for beginners to advanced learners.

Go to link